Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

311,78 €

Pressupost inicial

13,63 M€

% sobre el total del press.

34,23 %

Mitjana despesa provincial

692.737,72 €

Sobre aquesta partida

Despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de l’Ajuntament que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 5,78% 787.965 €
Reparacions, manteniment i conservació 4,70% 640.020 €
Material, subministraments i d'altres 86,10% 11,74 M€
Indemnitzacions per raó del servei 2,06% 280.520 €
Despeses imprevistes i funcions no classificades 1,36% 185.425 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació