Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

275,99 €

Pressupost inicial

12,05 M€

% sobre el total del press.

31,92 %

Mitjana despesa provincial

681.498,18 €

Sobre aquesta partida

Despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de l’Ajuntament que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 6,76% 815.363 €
Reparacions, manteniment i conservació 5,02% 605.429 €
Material, subministraments i d'altres 88,12% 10,62 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,10% 11.600 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació