Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

18,67 €

Pressupost inicial

815.363 €

% sobre el total del press.

2,16 %

Mitjana despesa provincial

340.815,84 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 43,76% 356.792 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 5,76% 46.926 €
Arrendaments de material de transport 3,04% 24.800 €
Arrendaments de mobiliari i estris 16,11% 131.355 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 23,94% 195.190 €
Cànons 7,40% 60.300 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació