Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

330,97 €

Pressupost inicial

15,05 M€

% sobre el total del press.

32,11 %

Mitjana despesa provincial

14,75 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 22,55% 3,39 M€
Habitatge i urbanisme 35,30% 5,31 M€
Benestar comunitari 26,97% 4,06 M€
Medi ambient 15,19% 2,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,63% 6,41 M€
Despeses corrents en béns i serveis 48,92% 7,36 M€
Transferències corrents 0,80% 120.519 €
Inversions reals 6,69% 1,01 M€
Transferències de capital 0,96% 145.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat