Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

116,81 €

Pressupost inicial

5,31 M€

% sobre el total del press.

11,34 %

Mitjana despesa provincial

5,54 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 26,00% 1,38 M€
Urbanisme 5,98% 317.694 €
Habitatge 7,95% 422.169 €
Vies públiques 60,07% 3,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 58,56% 3,11 M€
Despeses corrents en béns i serveis 27,70% 1,47 M€
Transferències corrents 1,57% 83.419 €
Inversions reals 12,17% 646.435 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat