Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

50,26 €

Pressupost inicial

2,29 M€

% sobre el total del press.

4,88 %

Mitjana despesa provincial

1,24 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 13,78% 315.002,35 €
Parcs i jardins 61,99% 1,42 M€
Protecció i millora del medi ambient 24,23% 553.614 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 8,36% 191.002,35 €
Despeses corrents en béns i serveis 71,86% 1,64 M€
Transferències corrents 1,62% 37.100 €
Inversions reals 13,13% 300.000 €
Transferències de capital 5,03% 115.000 €

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació