Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

269,16 €

Pressupost inicial

11,77 M€

% sobre el total del press.

29,55 %

Mitjana despesa provincial

12,31 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 18,04% 2,12 M€
Habitatge i urbanisme 29,83% 3,51 M€
Benestar comunitari 38,95% 4,58 M€
Medi ambient 13,19% 1,55 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,80% 4,21 M€
Despeses corrents en béns i serveis 59,13% 6,96 M€
Transferències corrents 0,35% 41.455 €
Inversions reals 4,46% 525.000 €
Transferències de capital 0,25% 30.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat