Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

34,79 €

Pressupost inicial

1,58 M€

% sobre el total del press.

3,35 %

Mitjana despesa provincial

1,99 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 38,98% 616.511,25 €
Gestió del patrimoni 29,28% 463.027 €
Gestió del deute i de la tresoreria 31,74% 501.992 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,95% 616.011,25 €
Despeses corrents en béns i serveis 28,83% 455.992 €
Despeses financeres 2,94% 46.500 €
Inversions reals 29,28% 463.027 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat