Administració general

Pressupost inicial / hab.

115,80 €

Pressupost inicial

5,26 M€

% sobre el total del press.

11,16 %

Mitjana despesa provincial

3,58 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,73% 2,62 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,47% 2,6 M€
Transferències corrents 0,33% 17.300 €
Inversions reals 0,47% 25.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat