Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

174,82 €

Pressupost inicial

7,95 M€

% sobre el total del press.

16,85 %

Mitjana despesa provincial

5,14 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 66,24% 5,26 M€
Participació ciutadana 2,09% 166.202 €
Comunicacions internes 25,64% 2,04 M€
Imprevistos i funcions no classificades 6,03% 479.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,60% 3,78 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,71% 3,55 M€
Transferències corrents 0,78% 62.185 €
Fons de contingència i altres imprevistos 6,03% 479.000 €
Inversions reals 0,88% 70.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat