Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

107,01 €

Pressupost inicial

4,61 M€

% sobre el total del press.

12,81 %

Mitjana despesa provincial

3,49 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 62,87% 2,9 M€
Participació ciutadana, Mediació i Civisme 1,34% 61.695 €
Comunicacions internes 19,71% 908.978,58 €
Imprevistos i funcions no classificades 35,79% 1,65 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 69,18% 3,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,05% 1,34 M€
Transferències corrents 1,78% 81.895 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació