Administració general

Pressupost inicial / hab.

67,27 €

Pressupost inicial

2,9 M€

% sobre el total del press.

8,05 %

Mitjana despesa provincial

1,92 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 93,18% 2,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,48% 883.689 €
Transferències corrents 1,92% 55.670 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació