Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

205,44 €

Pressupost inicial

8,98 M€

% sobre el total del press.

22,56 %

Mitjana despesa provincial

6,95 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 11,38% 1,02 M€
Serveis de caràcter general 59,84% 5,37 M€
Administració financera i tributària 9,77% 877.521,6 €
Transferències a altres administracions públiques 19,00% 1,71 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,21% 4,15 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,03% 2,25 M€
Despeses financeres 1,61% 145.000 €
Transferències corrents 19,71% 1,77 M€
Inversions reals 7,44% 668.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat