Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

173,11 €

Pressupost inicial

7,46 M€

% sobre el total del press.

9,21 %

Mitjana despesa provincial

8,61 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 11,40% 850.850 €
Serveis de caràcter general 62,41% 4,66 M€
Administració financera i tributària 10,53% 785.685 €
Transferències a altres administracions públiques 15,66% 1,17 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,51% 4,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 22,31% 1,66 M€
Despeses financeres 0,41% 30.500 €
Transferències corrents 17,36% 1,3 M€
Inversions reals 3,42% 255.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat