Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

Despesa pres. / hab.

13,27 €

Despesa pressupostada

590.000 €

% sobre el total del press.

1,30 %

Mitjana despesa provincial

94.794,97 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a inversió en maquinària. S'inclouen les despeses d'inversió en instal·lacions tècniques utilitzades per al funcionament operatiu dels serveis públics. També s’inclouen les despeses d'inversió en utillatge.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Inversió nova associada a func. operatiu serveis.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat