Inversions reals

Despesa pres. / hab.

115,40 €

Despesa pressupostada

5,05 M€

% sobre el total del press.

11,88 %

Mitjana despesa provincial

519.018,03 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 24,78% 1,25 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 6,73% 340.000 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 65,78% 3,32 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 2,72% 137.428 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat