Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

7,76 €

Despesa pressupostada

340.000 €

% sobre el total del press.

0,80 %

Mitjana despesa provincial

298.544,24 €

Sobre aquesta partida

Despeses de projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament per millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 50,88% 173.000 €
Elements de transport 7,35% 25.000 €
Mobiliari 31,47% 107.000 €
Equips per a processos d'informació 10,29% 35.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat