Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

143,07 €

Pressupost inicial

6,17 M€

% sobre el total del press.

7,62 %

Mitjana despesa provincial

1,14 M€

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 1,38% 85.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 68,49% 4,22 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 16,38% 1,01 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 10,83% 668.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 2,92% 180.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació