A entitats locals

Pressupost inicial / hab.

60,37 €

Pressupost inicial

2,76 M€

% sobre el total del press.

5,51 %

Mitjana despesa provincial

3,67 M€

Sobre aquesta partida

Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A diputacions, consells o cabildos insulars 2,43% 67.000 €
A ajuntaments 0,00% 20 €
A àrees metropolitanes 89,93% 2,48 M€
A comarques 4,19% 115.498 €
A altres entitats que agrupin municipis 0,73% 20.000 €
A consorcis 2,72% 74.896 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació