Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

55,01 €

Pressupost inicial

2,5 M€

% sobre el total del press.

5,34 %

Mitjana despesa provincial

3,35 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 14,58% 364.594,9 €
Transport públic 10,05% 251.471 €
Infraestructures 50,76% 1,27 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 24,61% 615.586,35 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,04% 426.224,25 €
Despeses corrents en béns i serveis 27,91% 698.037 €
Transferències corrents 10,58% 264.726 €
Inversions reals 44,47% 1,11 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat