Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

8,02 €

Pressupost inicial

364.594,9 €

% sobre el total del press.

0,78 %

Mitjana despesa provincial

1,19 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 33,98% 123.897,9 €
Comerç 38,58% 140.667 €
Ordenació i promoció turística 3,99% 14.530 €
Altres actuacions sectorials 23,45% 85.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,94% 94.587,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 65,11% 237.387 €
Transferències corrents 8,95% 32.620 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat