Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

55,38 €

Despesa pressupostada

2,48 M€

% sobre el total del press.

5,60 %

Mitjana despesa provincial

2,2 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 19,28% 478.865 €
Transport públic 7,54% 187.200 €
Infraestructures 49,60% 1,23 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 23,59% 585.970,95 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 16,87% 418.990,95 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,84% 790.983 €
Transferències corrents 10,55% 262.062 €
Inversions reals 39,19% 973.600 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat