Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

54,52 €

Pressupost inicial

2,45 M€

% sobre el total del press.

5,51 %

Mitjana despesa provincial

2,99 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 19,58% 478.865 €
Transport públic 7,65% 187.200 €
Infraestructures 48,81% 1,19 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 23,96% 585.970,95 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,13% 418.990,95 €
Despeses corrents en béns i serveis 32,34% 790.983 €
Transferències corrents 10,72% 262.062 €
Inversions reals 39,81% 973.600 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació