Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

96,32 €

Pressupost inicial

4,22 M€

% sobre el total del press.

9,92 %

Mitjana despesa provincial

2,54 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 12,89% 544.000 €
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 50,78% 2,14 M€
Transport públic 5,19% 218.800 €
Infraestructures 19,61% 827.250 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 11,54% 486.665 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 6,12% 258.318 €
Despeses corrents en béns i serveis 17,02% 718.190 €
Transferències corrents 7,25% 305.800 €
Inversions reals 69,61% 2,94 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat