Educació preescolar i primària

Despesa pres. / hab.

44,14 €

Despesa pressupostada

1,93 M€

% sobre el total del press.

5,10 %

Mitjana despesa provincial

613.895,98 €

Sobre aquesta partida

Ensenyament preescolar i primària.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,67% 861.187,35 €
Despeses corrents en béns i serveis 51,94% 1 M€
Transferències corrents 6,06% 116.750 €
Inversions reals 3,65% 70.340 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat