Educació

Pressupost inicial / hab.

61,20 €

Pressupost inicial

2,67 M€

% sobre el total del press.

7,08 %

Mitjana despesa provincial

2,5 M€

Sobre aquesta partida

Despeses derivades de la creació, conservació i funcionament de centres i institucions d'ensenyaments de tot tipus i els seus serveis complementaris. S'hi inclouen despeses de construcció, dotació i funcionament de centres d'ensenyament, així com les que serveixin per millorar el nivell educatiu dels ciutadans. Les despeses en concepte de transport escolar, beques, ajudes, es consideren serveis complementaris d'educació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'educació 5,60% 149.576,2 €
Educació preescolar i primària 72,13% 1,93 M€
Promoció educativa 5,26% 140.682 €
Serveis complementaris d'educació 17,01% 454.736,15 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,37% 1,24 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,77% 1,14 M€
Transferències corrents 8,23% 219.865 €
Inversions reals 2,63% 70.340 €

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació