Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

157,81 €

Pressupost inicial

7,18 M€

% sobre el total del press.

15,31 %

Mitjana despesa provincial

4,56 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la salut, educació, cultura, oci, temps lliure, esport i, en general, tot allò que millori la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Salut 1,17% 83.729 €
Educació 54,21% 3,89 M€
Cultura 27,88% 2 M€
Esport 16,75% 1,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,56% 3,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,38% 2,9 M€
Transferències corrents 9,84% 705.945 €
Inversions reals 5,23% 375.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat