Cultura

Pressupost inicial / hab.

43,99 €

Pressupost inicial

2 M€

% sobre el total del press.

4,27 %

Mitjana despesa provincial

2,59 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 41,69% 833.904,55 €
Biblioteques i arxius 13,68% 273.639,75 €
Museus i arts plàstiques 7,17% 143.496 €
Promoció cultural 14,94% 298.780 €
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic 0,77% 15.500 €
Lleure i temps lliure 8,19% 163.740 €
Festes populars i celebracions 13,55% 271.014 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,69% 493.817,3 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,80% 975.957 €
Transferències corrents 16,26% 325.300 €
Inversions reals 10,25% 205.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació