Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

198,40 €

Pressupost inicial

8,9 M€

% sobre el total del press.

20,07 %

Mitjana despesa provincial

5,92 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la salut, educació, cultura, oci, temps lliure, esport i, en general, tot allò que millori la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Salut 0,98% 87.635,8 €
Educació 43,16% 3,84 M€
Cultura 23,42% 2,08 M€
Esport 32,44% 2,89 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,44% 3,15 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,88% 3,02 M€
Transferències corrents 7,34% 653.293 €
Inversions reals 21,09% 1,88 M€
Transferències de capital 2,25% 200.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació