Assistència a persones dependents

Despesa pres. / hab.

10,03 €

Despesa pressupostada

432.120 €

% sobre el total del press.

1,20 %

Mitjana despesa provincial

555.678,07 €

Sobre aquesta partida

Assistència a persones dependents.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 108,15% 467.340 €
Transferències corrents 6,16% 26.600 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat