Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

76,83 €

Pressupost inicial

3,51 M€

% sobre el total del press.

7,02 %

Mitjana despesa provincial

4,79 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,55% 1,88 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,51% 1,39 M€
Transferències corrents 26,75% 937.909 €
Inversions reals 8,23% 288.723 €
Actius financers 2,47% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació