Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

100,27 €

Pressupost inicial

4,58 M€

% sobre el total del press.

9,16 %

Mitjana despesa provincial

4,86 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 76,62% 3,51 M€
Assistència a persones dependents 23,38% 1,07 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,03% 1,88 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,28% 1,39 M€
Transferències corrents 20,49% 937.909 €
Inversions reals 6,31% 288.723 €
Actius financers 1,89% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació