Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

81,69 €

Pressupost inicial

3,63 M€

% sobre el total del press.

8,03 %

Mitjana despesa provincial

3,54 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,55% 1,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 35,45% 1,29 M€
Transferències corrents 23,59% 856.910 €
Inversions reals 1,04% 37.662 €
Actius financers 2,38% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació