Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

89,04 €

Pressupost inicial

4,05 M€

% sobre el total del press.

8,64 %

Mitjana despesa provincial

4,13 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 78,39% 3,17 M€
Assistència a persones dependents 21,61% 875.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,07% 1,58 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,24% 1,35 M€
Transferències corrents 25,34% 1,03 M€
Inversions reals 0,22% 8.826 €
Actius financers 2,14% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat