Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

69,79 €

Pressupost inicial

3,17 M€

% sobre el total del press.

6,77 %

Mitjana despesa provincial

4,09 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,84% 1,58 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,41% 1,35 M€
Transferències corrents 32,32% 1,03 M€
Inversions reals 0,28% 8.826 €
Actius financers 2,73% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat