Material, subministraments i d'altres

Despesa pres. / hab.

286,48 €

Despesa pressupostada

12,55 M€

% sobre el total del press.

29,50 %

Mitjana despesa provincial

7,61 M€

Sobre aquesta partida

Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Ordinari no inventariable 0,70% 88.101 €
Subministraments 15,81% 1,98 M€
Serveis de telecomunicacions 2,08% 261.400 €
Transports 0,24% 29.815 €
Primes d'assegurances 1,15% 144.010 €
Tributs 0,02% 2.850 €
Despeses diverses 6,00% 753.055 €
Treballs fets per altres empreses i professionals 73,99% 9,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat