Altre immobilitzat material

Pressupost inicial / hab.

0,23 €

Pressupost inicial

10.500 €

% sobre el total del press.

0,02 %

Mitjana despesa provincial

54.042,59 €

Sobre aquesta partida

Despeses de reparacions, manteniment i conservació d'altres elements no inclosos en els conceptes anteriors.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Reparacions, manteniment i conservació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació