Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

22,47 €

Pressupost inicial

1,02 M€

% sobre el total del press.

2,18 %

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 25,70% 262.500 €
Edificis i altres construccions 11,93% 121.814 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 37,40% 381.993 €
Elements de transport 6,53% 66.749 €
Mobiliari 0,83% 8.435 €
Equips per a processos d'informació 16,59% 169.431 €
Altre immobilitzat material 1,03% 10.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació