Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

14,59 €

Pressupost inicial

665.700 €

% sobre el total del press.

1,33 %

Mitjana despesa provincial

426.965,62 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 37,16% 247.351 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 1,43% 9.550 €
Arrendaments de material de transport 4,02% 26.769 €
Arrendaments de mobiliari i estris 13,51% 89.948 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 40,97% 272.769 €
Cànons 2,90% 19.313 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació