Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

15,40 €

Pressupost inicial

700.292 €

% sobre el total del press.

1,49 %

Mitjana despesa provincial

258.079,5 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 28,91% 202.446 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 3,46% 24.200 €
Arrendaments de material de transport 3,42% 23.917 €
Arrendaments de mobiliari i estris 15,43% 108.060 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 40,00% 280.115 €
Cànons 8,79% 61.554 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació