Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

15,20 €

Pressupost inicial

681.873 €

% sobre el total del press.

1,54 %

Mitjana despesa provincial

216.531,67 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 28,81% 196.423 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 4,99% 34.000 €
Arrendaments de material de transport 4,90% 33.417 €
Arrendaments de mobiliari i estris 17,53% 119.537 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 35,01% 238.703 €
Cànons 8,77% 59.793 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat