Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

18,12 €

Despesa pressupostada

793.634 €

% sobre el total del press.

1,87 %

Mitjana despesa provincial

293.451,25 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 42,37% 336.229 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 4,41% 35.000 €
Arrendaments de material de transport 3,29% 26.079 €
Arrendaments de mobiliari i estris 16,35% 129.736 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 24,59% 195.190 €
Cànons 9,00% 71.400 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat