Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

131,53 €

Pressupost inicial

6 M€

% sobre el total del press.

12,02 %

Mitjana despesa provincial

5,23 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 1,70% 102.275 €
Serveis socials i promoció social 76,23% 4,58 M€
Foment de l'ocupació 22,06% 1,32 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,22% 2,95 M€
Despeses corrents en béns i serveis 26,16% 1,57 M€
Transferències corrents 16,29% 978.092 €
Inversions reals 6,89% 413.723 €
Actius financers 1,44% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació