Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

171,48 €

Despesa pressupostada

7,5 M€

% sobre el total del press.

18,83 %

Mitjana despesa provincial

2,03 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 47,77% 3,58 M€
Serveis socials i promoció social 36,59% 2,74 M€
Foment de l'ocupació 15,64% 1,17 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 69,65% 5,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 14,99% 1,12 M€
Transferències corrents 11,20% 839.850 €
Inversions reals 3,00% 225.000 €
Actius financers 1,15% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat