Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

148,29 €

Pressupost inicial

6,39 M€

% sobre el total del press.

7,89 %

Mitjana despesa provincial

3,6 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 52,19% 3,34 M€
Serveis socials i promoció social 34,49% 2,21 M€
Foment de l'ocupació 13,32% 851.367 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 75,33% 4,82 M€
Despeses corrents en béns i serveis 14,36% 917.883 €
Transferències corrents 8,30% 530.520 €
Inversions reals 0,66% 42.400 €
Actius financers 1,35% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat