Accés als nuclis de població

Despesa pres. / hab.

4,97 €

Despesa pressupostada

221.200,6 €

% sobre el total del press.

0,50 %

Mitjana despesa provincial

217.022,78 €

Sobre aquesta partida

Accés als nuclis de població.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Vies públiques.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,27% 51.467,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 69,95% 154.733 €
Transferències corrents 6,78% 15.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat