Transferències a altres administracions públiques

Pressupost inicial / hab.

27,12 €

Pressupost inicial

1,17 M€

% sobre el total del press.

1,44 %

Mitjana despesa provincial

2,01 M€

Sobre aquesta partida

Transferències genèriques que fa l'Ajuntament a favor d'ens locals (Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal, associacions municipalistes) com participacions en ingressos, quotes de mancomunitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transferències a entitats locals territorials 98,60% 1,15 M€
Transferències a altres entitats locals 1,40% 16.340 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 100,00% 1,17 M€

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació