Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

16,94 €

Pressupost inicial

746.608,83 €

% sobre el total del press.

1,68 %

Mitjana despesa provincial

1,59 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 100,00% 746.608,83 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,05% 396.108,83 €
Despeses corrents en béns i serveis 27,52% 205.500 €
Despeses financeres 19,42% 145.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació