Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

23,39 €

Pressupost inicial

1,02 M€

% sobre el total del press.

2,57 %

Mitjana despesa provincial

396.157,73 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de la seva representació. S'inclouen les assignacions i indemnitzacions dels membres de la corporació, dietes i despeses de viatge. També es contemplen les de material i les necessàries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 1,02 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,86% 888.011,05 €
Despeses corrents en béns i serveis 8,80% 90.000 €
Transferències corrents 3,85% 39.330 €
Inversions reals 0,49% 5.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació