Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

312,97 €

Pressupost inicial

14,28 M€

% sobre el total del press.

28,50 %

Mitjana despesa provincial

6,35 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 14,82% 2,12 M€
Serveis de caràcter general 58,71% 8,39 M€
Administració financera i tributària 8,79% 1,26 M€
Transferències a altres administracions públiques 17,67% 2,52 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació