Passius financers

Despesa pres. / hab.

53,97 €

Despesa pressupostada

2,42 M€

% sobre el total del press.

5,26 %

Mitjana despesa provincial

1,5 M€

Sobre aquesta partida

Despesa de l’Ajuntament destinada a l'amortització de passius financers, és a dir, préstecs i crèdits. També s’hi inclouen les previsions per tornar dipòsits i fiances.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 100,00% 2,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat